• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji Županije

2022.
Siječanj
25

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIH BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), a
u skladu sa člankom 3. i 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske
županije („Županijski glasnik“ broj 7/14) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske
županije (Županijski glasnik“ broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) Županijska
skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine,
donijela je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta
mladih Bjelovarsko-bilogorske županije. Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije ima
11 članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika te isto toliko zamjenika
članova.
Kandidature za članove i njihove zamjenike Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije
predlažu:

- udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za
rad s mladima i za mlade,
- učenička vijeća,
- studentski zborovi,
- pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija,
- neformalne skupine mladih.
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, skupina mora
imati najmanje 50 mladih.

Kandidati za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije mogu biti osobe s
prebivalištem ili boravištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije u dobi od
navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.
Prijedlog mora sadržavati: naziv i sjedište predlagatelja, ime i prezime kandidata te njegovo
prebivalište, datum rođenja i OIB (broj mobitela, e-mail adresa), kratko obrazloženje zbog
čega bi kandidat bio pogodan za člana odnosno zamjenika člana Savjeta mladih, zatim potpis
i ovjeru ovlaštenog predlagatelja. Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti: dokumentaciju
iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz teksta Javnog poziva (uvjerenje
Policijske uprave o prebivalištu ili boravištu kandidata ne starije od šest mjeseci te presliku
rodnog lista ili domovnice kandidata, izvadak iz odgovarajućeg registra udruga, pomladaka
ne stariji od šest mjeseci).
Prijedlog se podnosi Odboru za izbor i imenovanja Županijske skupštine Bjelovarsko-
bilogorske županije u roku od 20 dana od objave javnog poziva, do 15. veljače 2022. godine.
Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu:
Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije

Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8

s naznakom:

„Prijedlog kandidata za članove
Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije“.

  Dokumenti za download
Dodano: 25. 01. 2022.
2015.
Siječanj
15

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije


Kandidati za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.
Prijedlog mora sadržavati: naziv i sjedište predlagatelja, ime i prezime kandidata te njegovo prebivalište, datum rođenja i OIB (broj mobitela, e-mail adresa),  kratko obrazloženje zbog čega bi kandidat bio pogodan za člana odnosno zamjenika člana Savjeta mladih, potpis i ovjera ovlaštenog predlagatelja.
Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
- dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz teksta Javnog poziva (uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu ili boravištu kandidata ne starije od šest mjeseci te presliku rodnog lista ili domovnice kandidata, izvadak iz odgovarajućeg registra udruga, podmladaka ne stariji od šest mjeseci).
Prijedlog se podnosi Odboru za izbor i imenovanja Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije do dana 04. veljače 2015. godine.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

  Dokumenti za download