• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji Županije

2021.
Studeni
16

JAVNI POZIV za predlaganje programa i projekata javnih potreba u tehničkoj kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu


Zajednica tehničke kulture Bjelovarsko - bilogorske  županije  poziva  udruge  sa  područja  Bjelovarsko-bilogorske županije čije su djelatnosti, programi i projekti  u tehničkoj kulturi od interesa za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, a za koje su sredstva osigurana u proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08. i 136/12. I 15/15.) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik«, broj 7/18.- pročišćeni tekst),

Sukladno PRAVILNIKU O KRITERIJIMA I ROKOVIMA ZA UTVRĐIVANJE PROGRAMA I OSIGURAVANJE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA REPUBLIKE HRVATSKE U TEHNIČKOJ KULTURI (Pravilnik je objavljen u NN br. 60/1994.),

Kriteriji obuhvaćaju prioritete Republike Hrvatske koji se programima, djelatnostima i poslovima okvirno određenim u članku 16. Zakona o tehničkoj kulturi u točkama 1. do 10. trebaju postići, kriterije za vrednovanje programa kojima se te potrebe zadovoljavaju i kriterije za (su)financiranje konkretnih sadržaja tehničke kulture u Republici Hrvatskoj.

Zajednica tehničke kulture Bjelovarsko-bilogorska županija će u Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2021. godinu uvrstiti:


1. Cjeloživotno tehničko obrazovanje svih dobnih skupina, s naglaskom na djecu i mlade koje potiče gospodarski rast temeljen na korištenju vlastitog znanja
2. Smanjivanje regionalnih nejednakosti unutar gradova, općina i/ili županija provedbom programa tehničke kulture na lokalnoj razini i u suradnji s različitim dionicima
3. Suradnja i popularizacija tehničke kulture na području Bjelovarsko – bilogorske županije
4. Jačanje kapaciteta udruga članica
5. Programi od posebne važnosti u tehničkoj kulturi na području BBŽ

  Dokumenti za download
Dodano: 16. 11. 2021.