• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji Županije

2014.
Kolovoz
1

Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga u kulturi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2015. godinu


Pravo prijavljivanja programa na Poziv javnih potreba u kulturi imaju kulturno-umjetničke udruge, umjetničke organizacije, građani i udruge, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Bjelovarsko-bilogorske županije te jedinice lokalne samouprave.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i nacionalne manjine predlaže Županu da objavi javni poziv za prijavu projekata/programa u kulturi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih financijskih sredstava Županijskog proračuna za 2015. godinu na poziciji Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i nacionalne manjine. Natječaj je otvoren od 01. kolovoza do 16. rujna 2014. godine.

  Dokumenti za download
Dodano: 01. 08. 2014.
Dodano: 01. 08. 2014.
2014.
Kolovoz
1

Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga u kulturi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2015. godinu


Pravo prijavljivanja programa na Poziv javnih potreba u kulturi imaju kulturno-umjetničke udruge, umjetničke organizacije, građani i udruge, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Bjelovarsko-bilogorske županije te jedinice lokalne samouprave.
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i nacionalne manjine predlaže Županu da objavi javni poziv za prijavu projekata/programa u kulturi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih financijskih sredstava Županijskog proračuna za 2015. godinu na poziciji Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i nacionalne manjine. Natječaj je otvoren od 01. kolovoza do 16. rujna 2014. godine.

  Dokumenti za download
Dodano: 01. 08. 2014.
Dodano: 01. 08. 2014.