• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji Županije

2021.
Listopad
14

Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika - voditelja projekta


- 1 izvršitelj/ica
- na određeno vrijeme radi obavljanja poslova vezanih uz upravljanje projektom koji se financira iz fondova Europske unije i traje do isteka ugovorenog trajanja projekta, uz probni rad od dva mjeseca


Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist društvene ili tehničke struke,
- poznavanje rada na računalu,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit.

Opis poslova radnog mjesta:
- obavlja poslove provedbe planiranih aktivnosti prema fazama projekta,
- odgovoran je za administrativno praćenje projekta i izvještavanje prema Ugovornom tijelu,
- obavlja i druge poslove u skladu s propisima i po nalogu pročelnika, pomoćnika pročelnika  
   i voditelja Odsjeka

Uvjet magistra/ice, odnosno stručnog specijaliste/ice, na temelju članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 74/10) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.

U službu ne može biti primljen kandidat/kinja za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

  Dokumenti za download
Dodano: 14. 10. 2021.
Dodano: 14. 10. 2021.