• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Kabinet Župana

Djelokrug

Kabinet župana obavlja stručne, savjetne, protokolarne i pravne poslove za potrebe župana i zamjenika župana. Obavlja poslove u vezi s informiranjem, odnosima s javnošću i promidžbenim aktivnostima

Kabinet župana obavlja poslove:

- obavlja stručne, savjetne, protokolarne i pravne poslove za potrebe župana i zamjenika župana,

- organizira poslove u vezi sa protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima,

- obavlja poslove u vezi s informiranjem, odnosima s javnošću i promidžbenim aktivnostima,

- obavlja poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela županije s tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama i udrugama, organiziraju koordinaciju sa gradovima i općinama radi usklađivanja i uređivanja pitanja od zajedničkog interesa za razvoj županije,

- izrađuje akte i ugovore za potrebe župana,

- obavlja poslove na području informatičkog razvoja za potrebe županije,

- vodi brigu o imovini županije po načelu dobrog gospodara,

- u cilju izgradnje civilnog društva potiče i pomaže rad svih oblika udruživanja građana, razmatra predstavke i pritužbe građana za rad županijskih upravnih radnih tijela,

- predlaže mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti,

- obavlja stručne, savjetodavne i analitičke poslove pripreme i sinteze podataka potrebnih za interpelaciju gospodarskih kretanja,

- pripremu i organiziranje kolegija župana;

- predlaže mjere razvoja promicanja i sustavnog unapređenja gospodarstva,

- obavlja savjetodavne, stručne i analitičke poslove pripreme i sinteze podataka potrebnih za interpelaciju društvenih kretanja, te predlaže mjere razvoja i unapređenje obrazovanja, zdravstva i socijalne politike, kulture, sporta i dr.,

- obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno zakonom, drugim propisom ili aktom župana.

   Povratak na Kabinet župana