• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Hrvatska mreža zdravih gradova

Hrvatska mreža zdravih gradova


Hrvatska mreža zdravih gradova je asocijacija hrvatskih gradova i županija okupljenih oko ideje promicanja zdravlja. Mrežu čine gradovi/općine/županije koji su na svojim općinskim/gradskim/županijskim Vijećima/Skupštinama donijeli odluku o pokretanju projekta "Zdravi grad/Zdrava županija" i odluku o pristupanju Hrvatskoj mreži zdravih gradova.

Više informacija o Hrvatskoj mreži zdravih gradova možete saznati na ovome linku: www.zdravi-gradovi.com.hr

   Ostale informacije UO za zdravstvo