• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Najave i priopćenja

2019.
Srpanj
2

PROJEKT “SPONA” - BESPLATNE EDUKACIJE ZA DUGOTRAJNO NEZAPOSLENE

Za dodatne informacije obratite se u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport, višoj stručnoj suradnici Uni Bosanac, telefon 043/221-938 ili na e-mail adresu una.bosanac@bbz.hr

Projekt je u potpunosti financiran iz Europske unije, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., saznajte više na www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

  Dokumenti za download
Dodano: 02. 07. 2019.
   Povratak na sve Najave i priopćenja