• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti

2016.
Srpanj
23

3. JAVNI POZIV za kupnju dionica društva Ceste d.d. Bjelovar


Postupak provedbe prodaje dionica provesti će se putem Javnog poziva za iskazivanje interesa, u dva kruga.
Nakon što Bjelovarsko-bilogorska županija, u prvom krugu, prikupi pisma namjere za kupnju dionica Ceste d.d. samo ponuditelji koji su u roku dostavili pismo namjere biti će pisanim putem pozvani na podnošenje obvezujućih ponuda u drugom krugu.
Rok za podnošenje Pisma namjere za iskazivanje interesa za kupnju dionica Ceste d.d. teče od
23. srpnja do 30. srpnja 2016. godine do 12,00 sati.
Pisma namjere mogu se dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom ili predati osobno s naznakom „Pismo namjere za iskazivanje interesa za kupnju dionica Ceste d.d. Bjelovar“ na adresu:


Bjelovarsko-bilogorska županija
Dr. Ante Starčevića 8
43 000 Bjelovar

  Dokumenti za download