• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

2014.
Kolovoz
28

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Bjelovarsko-bilogorske vode


Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta za izdavanje izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine: magistralni vodoopskrbni cjevovod II. faza Patkovac-Daruvar Dionica: Končanica-Donji Daruvar infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda promjena dijela trase, 3. skupine..

  Dokumenti za download