• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

2014.
Studeni
11

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Grubišno Polje


Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

- rekonstrukciju građevine infrastukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, Rekonstrukcija državne ceste D5 na dionici od Grubišnog Polja do kružnog toka u Velikim Zdencima, u dužini cca 5000 m, sa izgradnjom u cestovnom pojasu pješačke staze, biciklističke staze, oborinske odvodnje i fekalne kanalizacije, 3. skupine.

  Dokumenti za download