• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

2014.
Kolovoz
18

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta HR-10000, Zagreb, Vončinina 3


Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole za:

rekonstrukcija građevine Rekonstrukcija raskrižja državne ceste 028, županijske  ceste
zc 3020  i lokalne ceste  LC 37009  u Rovisću  infrastrukturne  namjene, prometnog
sustava cestovnog prometa,

3. skupine, na katastarskim česticama k.o. Rovišće, k.č.br. 546, 586/7, 551/1, 586/1, 4, 5/3, 5/1, 1111. 231/1, 1011, 252 i 253, lokacija - Rovišće

  Dokumenti za download
Dodano: 18. 08. 2014.