• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
 

Javni pozivi i natječaji - UO za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj

2018.
Veljača
5

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2018. godini


Korisnici kreditiranja mogu biti fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Pravne osobe koje kredit koriste za snabdijevanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava repromaterijalom moraju biti registrirane za trgovinu i distribuciju poljoprivrednog repromaterijala.

Namjena i uvjeti kreditiranja:
Namjena kredita je nabava repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2018. godini, za koje Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira dio ukupne kamate.
Uvjeti kreditiranja su sljedeći:
a) kreditirati će se nabava repromaterijala – sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za sjetvu kukuruza, stočnog ječma, zobi, soje i povrtlarskih kultura,
b) najmanji iznos kreditiranja je 5.000,00 kn,
c) najveći iznos kreditiranja je 1.000.000,00 kn,
d) kamatna stopa iznosi maksimalno 6,3% godišnje, za cijelo razdoblje otplate kredita,
e) Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira 2,8% godišnje, fiksno,
f) način isplate je jednokratno ili u tranšama temeljem dostavljenih računa, predračuna, ugovora ili ponude, isplatom na transakcijski račun dobavljača,
g) rok povrata kredita je jednokratno nakon isteka roka od 10 (deset) mjeseci.

  Dokumenti za download
Dodano: 05. 02. 2018.
Dodano: 15. 02. 2018.
Dodano: 05. 02. 2018.
Dodano: 26. 03. 2018.