• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
 

Javni pozivi i natječaji - UO za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj

2015.
Travanj
7

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje poljoprivrednika/ca s područja Bjelovarsko-bilogorske županije za provođenje izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida


1. Korisnici:
Korisnici sufinanciranja mogu biti fizičke osobe starije od 18 godina, upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a imaju prebivalište na području Bjelovarsko-bilogorske županije, te imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

2. Namjena sufinanciranja:
Namjena je sufinanciranje izobrazbe poljoprivrednika/ca s područja Bjelovarsko-bilogorske županije o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.

3. Iznos sufinanciranja:
Bjelovarsko-bilogorska županija će sufinancirati 25% od ukupne cijene izobrazbe, a najviše 100,00 kn po polazniku.
Bjelovarsko-bilogorska županija će sufinancirati najviše 1 (jedan) tečaj po polazniku, za 1 (jednog) polaznika unutar OPG-a.

4. Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za sufinanciranje:
-Preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.
- Preslika osobne iskaznice.
- Preslika potvrde o položenom ispitu u tijeku 2015. godine.
- Preslika uplatnice kao dokaz o plaćenoj izobrazbi.

5. Način podnošenja zahtjeva:
Sufinanciranje se ostvaruje podnošenjem zahtjeva za sufinanciranje. Zahtjev za odobrenje sufinanciranja podnosi se na obrascu s pripadajućom dokumentacijom u Upravom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije, ul. Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, soba 44, I kat, te u sjedištima općina i gradova Bjelovarsko-bilogorske županije.

6. Prijelazne i završne odredbe:
Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije razmatra zaprimljene zahtjeve i utvrđuje ispunjavaju li uvjete za dodjelu županijskih sredstava, nakon čega izrađuje prijedlog listu o dodjeli sredstava. Temeljem predložene liste Župan donosi Odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje izobrazbe poljoprivrednika/ca s područja Bjelovarsko-bilogorske županije o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.
Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima iz javnog poziva neće se razmatrati.
Ukoliko je korisnik sredstava za sufinanciranje izobrazbe priložio neistinitu dokumentaciju, dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Županije uvećana za zakonski zateznim kamatama.
Odobrena novčana sredstva doznačuju se na račun korisnika županijskih sredstava.
Sufinanciranje će se provoditi do iskorištenja sredstva.

7. Trajanje javnog poziva:
Javni poziv je otvoren do 26. studenoga 2015. godine.

8. Informacije:
Obrasci Zahtjeva za odobrenje sufinanciranja i detaljnije informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije na tel. 221-921 i na Internet stranicama www.bbz.hr

  Dokumenti za download
Dodano: 07. 04. 2015.
Dodano: 08. 04. 2015.