• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - Stručna služba za županijske poslove

2016.
Lipanj
4

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora


Predmet zakupa  je poslovni prostor na lokaciji u Bjelovaru,  Trg Eugena Kvaternika 13, kat. čestica 2415/1 k.o. Grad Bjelovar koji se sastoji od četiri  prostorije korisne površine 134,76 m².

Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 5 godina radi obavljanja djelatnosti proizvodnje radijskog, audiovizualnog i multimedijskog programa, glazbene proizvodnje, pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga, multimedijskih usluga i usluga elektroničkih publikacija kao javnih usluga, uz mogućnost da zakupodavac i zakupnik bez provođenja javnog natječaja produže zakup u skladu sa člankom 6. stavkom 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

  Dokumenti za download
Dodano: 04.06.2016.