• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

2019.
Studeni
18

OGLAS za prijam u službu referenta za uredsko poslovanje


- 1 izvršitelj/ica
- na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz probni rad od dva mjeseca

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
-  punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravno-birotehnićke, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
- jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen stručni ispit za djelatnika u pismohrani,
- položen državni stručni ispit.

  Dokumenti za download
Dodano: 18. 11. 2019.
Dodano: 18. 11. 2019.