• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

2021.
Studeni
2

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA - VODITELJA PROJEKTA U UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika – voditelja projekta u Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Bjelovarsko-bilogorske županije, poziva na testiranje kandidate koji su podnijeli prijave na oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika – voditelja projekta u Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Bjelovarsko-bilogorske županije, a koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa

za dan 8. studenog (ponedjeljak) 2021. godine u 9,00 sati
u maloj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije,
dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar (II. kat)

  Dokumenti za download