• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike

2019.
Travanj
1

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA UMIROVLJENIKA IZ SREDSTAVA PRORAČUNA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU


Predmet objave ovog Javnog poziva je raspodjela dijela proračunskih sredstava osiguranih u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za provođenje projektnih aktivnosti udruga umirovljenika na području županije. Na natječaj se mogu javiti udruge umirovljenika Bjelovarsko-bilogorske županije i krovne udruge umirovljenika koje imaju podružnice na području Bjelovarsko-bilogorske županije s projektnim aktivnostima koje zadovoljavaju potrebe njihovih članova i članova zajednice starije životne dobi.

Projekti/projektne aktivnosti udruga umirovljenika od interesa za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, a za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije (razdjel 8 – glava 8-2 – konto 381, pozicija 68) jesu oni koji zadovoljavaju javne potrebe građana starije životne dobi i pridonose razvitku i općem napretku Županije, a to su:
1. promicanje  zdravlja i prevencija bolesti (javnozdravstvene aktivnosti) umirovljenika
2. aktivno starenje
3. socijalnu djelatnost i zaštitu ljudskih prava osoba starije životne dobi
4. informatičke edukacije umirovljenika, opremanje prostora udruga informatičkom i uredskom opremom 
5. sport i rekreacija umirovljenika
6. i ostale aktivnosti vezane uz zadovoljavanje potreba i bolju kvalitetu života građana starije životne dobi
 

  Dokumenti za download
Dodano: 01. 04. 2019.
Dodano: 01. 04. 2019.
Dodano: 01. 04. 2019.
Dodano: 01. 04. 2019.