• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike

2020.
Siječanj
2

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA ZDRAVSTVO U UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UMIROVLJENIKE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za zdravstvo u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske županije, poziva na testiranje kandidate koji su podnijeli prijave na natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za zdravstvo u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske županije, a koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja


za dan 09. siječnja (četvrtak) 2019. godine u 9,00 sati
u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije,
dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar (II. kat).

 

Na testiranje za prijam u službu višeg stručnog suradnika za zdravstvo u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske županije  pozivaju se kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će obaviješteni na mail adresu koju su naveli u dokumentaciji, a koju su predali uz prijavu na natječaj, a kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će pismeno obaviješteni na kućnu adresu sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka.

  Dokumenti za download
Dodano: 02. 01. 2020.