• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

BBŽ Akti Župana

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje,  kulturu, šport i nacionalne manjine

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i nacionalne manjine („Županijski glasnik“ broj 10/1, 6/14) članak 6. mijenja se i glasi...
  Dokumenti za download
   Povratak na sve akte župana