• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

BBŽ Akti Župana

ODLUKA o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2015. godini

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji te visinu pomoći i postupak njezina ostvarivanja u 2015. godini.
  Dokumenti za download
   Povratak na sve akte župana