• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

BBŽ Akti Župana

RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Slavka Kolara Hercegovac

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, i 86/12) i članka 56., stavka 6., točke 15. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik” broj 10/13 – Pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Slavka Kolara Hercegovac.

Josip Bazijanec razrješava se dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole Slavka Kolara Hercegovac na vlastiti zahtjev s danom 28. siječnja 2015. godine.
Branko Gazica imenuje se za člana Školskog odbora Osnovne škole Slavka Kolara Hercegovac ispred osnivača.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve akte župana