• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

BBŽ Akti Župana

Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Garešnica o zakupu školsko-športske dvorane

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Garešnica na sklapanje Ugovora o zakupu školsko-športske dvorane.
  Dokumenti za download
   Povratak na sve akte župana