• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

BBŽ Akti Župana

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Gimnazije Bjelovar

Daje se suglasnost na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije Bjelovar koji je utvrđen na sjednici Školskog odbora održanoj 30. listopada 2014. godine.
  Dokumenti za download
   Povratak na sve akte župana