• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Projekti - UO za poljoprivredu

Ekološka proizvodnja

Priča o ekološkoj poljoprivredi u našoj županiji započela je davne 2000. godine na inicijativu nekolicine entuzijasta, koji su iz različitih razloga već ranije počeli proizvoditi ekološki uzgojenu hranu.

Sljedeći korak bio je osnivanje udruge koja je okupila veliki broj proizvođača, prerađivača, ali i potrošača iz svih dijelova županije. Osnovna zadaća im je bila uvođenje praktičnih metoda i spoznaja o ekološkoj proizvodnji hrane, uvažavajući zdrav način življenja i zaštitu okoliša. Mnogi od njih danas su registrirani i priznati ekološki proizvođači ne samo u županiji, nego i daleko šire. 

Donošenjem zakonske regulative 2001. godine postavljeni su temelji kojima je ekološka poljoprivreda definirana i određena u pravnim okvirima. Paralelno s konvencionalnom poljoprivredom, određeni su poticaji za ekološku poljoprivredu u bitno višem iznosu, čime je toj proizvodnji dan poseban značaj.

Pristupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, sredinom 2013. godine, na snagu je stupio Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (Narodne novine br. 80/13.) kao i novi Pravilnik o ekološkoj proizvodnji (Narodne novine br. 86/13.) kojim se utvrđuje okvir za provedbu niza uredbi Europske unije vezanih uz ekološku proizvodnju. Navedenim dokumentima ekološka proizvodnja je definirana kao sveobuhvatni sustav upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima i proizvodnjom hrane koji ujedinjuje najbolju praksu zaštite okoliša, visoku razinu biološke raznolikosti, očuvanje prirodnih resursa, primjenu visokih standarda za dobrobit životinja i proizvodne metode koje su prikladne s obzirom na to da neki potrošači prednost daju proizvodima proizvedenim uz primjenu prirodnih tvari i procesa. Prema tome, ekološka proizvodnja u društvu ima dvostruku ulogu, pri čemu s jedne strane opskrbljuje specifično tržište odgovarajući na potražnju potrošača za ekološkim proizvodima, a s druge strane osigurava javna dobra koja doprinose zaštiti okoliša i dobrobiti životinja, kao i ruralnom razvoju.

U Županijskoj razvojnoj strategiji ekološka poljoprivredna proizvodnja je prepoznata kao jedina moguća alternativa očuvanju zdravlja ljudi i okoliša, te je obuhvaćena Mjerom 1.1.2 Razvoj ekološke i integrirane poljoprivrede. Stoga od 2003. godine Bjelovarsko-bilogorska županija pruža potporu registriranim proizvođačima ekološke hrane, izdvajajući proračunski novac za subvencioniranje stručne kontrole i certifikacije ekoloških poljoprivrednih gospodarstava, te njihovo predstavljanje na sajamskim priredbama. U tu svrhu je u proteklom desetogodišnjem razdoblju utrošeno 690.000,00 kuna proračunskih sredstava.

Udio sektora ekološke poljoprivredne proizvodnje u većini država članica EU se povećava, a ujedno je i potražnja potrošača za ekološkim proizvodima u znatnom porastu.

Trend porasta površina pod ekološkom proizvodnjom može se primijetiti i na području Republike Hrvatske, kao i na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede u razdoblju od 2008. do 2012. godine površine pod ekološkom proizvodnjom u Republici Hrvatskoj povećane su sa 10.010 ha na 31.903 ha, dok je u istom razdoblju u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji od 201 ha zabilježenog 2008. godine površina pod ekološkom proizvodnjom porasla na 1362 ha, odnosno gotovo 7 puta više. U istom razdoblju udvostručen je broj subjekata u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji upisanih u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (46 proizvođača u 2008. godini na 94 proizvođača u 2012. godini). Prema podacima Ministarstva poljoprivrede u 2014. godini u Republici Hrvatskoj bilo je upisano ukupno 2.194 eko proizvođača, a na području Bjelovarsko-bilogorske županije u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji iste godine upisano je 116 eko proizvođača, odnosno 5,2% od svih upisanih.

Cilj subvencioniranja ekološke proizvodnje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji jest daljnje povećanje proizvodnje ekoloških proizvoda i površina pod ekološkom proizvodnjom za najmanje 30% na godišnjoj razini.

Zakonski okvir, nacionalne propise, popis ekoloških proizvođača, popis ovlaštenih kontrolnih tijela i otale informacije možete saznati ovdje (postaviti link: http://www.mps.hr/default.aspx?id=6184 )

Nacionalni znak ekološkog proizvoda

BBŽ

BBŽ BBŽ BBŽ
Ekološki uzgoj - mrkva naših proizvođača Ekološko stočarstvo – povratak krava na pašnjake Ekološko povrćarstvo – puno rada, ništa kemije

 

   Povratak na sve projekte