• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Projekti - UO za poljoprivredu

Obavijesti

Prema najavama meteorologa koncem vikenda moguće su manje količine oborine. Stoga upozoravamo proizvođače da prate vremensku prognozu i prije oborina obave preventivnu zaštitu protiv krastavosti (Venturia inaequalis) jabuke, nekim od slijedećih pripravaka: Delan SC 750, Delan 500 SC, Delan 700 WDG.

Obavijest voćarima !

U nasadima jabuke i kruške nalazimo fenofazu pojave cvjetnih glavica po do pojave balona.
Prema najavama meteorologa koncem vikenda moguće su manje količine oborine. Stoga upozoravamo proizvođače da prate vremensku prognozu i prije oborina obave preventivnu zaštitu protiv krastavosti (Venturia inaequalis) jabuke, nekim od slijedećih pripravaka:
Delan SC 750, Delan 500 SC, Delan 700 WDG.
U nasadima jabuke gdje je u prošloj godini zabilježena jača pojava pepelnice (Podosphaera leucotricha), moguće je gore navedenim sredstvima dodati i neki od pripravaka na bazi sumpora:
Thiovit Jet,Kumulus DF,Kalinosul 80 WG,Chromosul 80,Kossan WG,Sulfolac 80 WG,Kvašljivi sumpor,Cosavet DF,Sumpor micro 80 WP,Sumpor močivi tiosam 80 mikro, Sumpor SC-80,Tekući sumpor, Sulfolac 85 SC,
Pregledom nasada jabuke uočena je slabija  pojava gusjenica savijača pupova te je potrebno pratiti pojavu ovih štetnika ( kritični broj 10-15 gusjenica na 100 pupova) .
U onim voćnjacima gdje postoje problemi sa jabučnom krvavom uši (Eriosoma lanigerum),
potrebno je izvršiti pregled i po potrebi tretiranje pripravkom Pirimor 50 WG, koji djeluje i na sve ostale vrste lisnih ušiju .
 
Voćari upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća za 2012. godinu te i koristiti sredstva za zaštitu bilja dozvoljena za pojedinu voćnu vrstu u skladu s Tehnološkim uputama.
Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja ( NN.135/08 i 73/10) .
Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.

 

  Obavijesti - Saznajte više


U nasadima breskve , nektarine, marelice i  ostalog koštićavog voća imamo različite fenofaze.   Kod nekih vrsta i sorata cvatnja je na počela ,dok kod drugih   imamo cvatnju. Većina košićavog voća  je u periodu cvatnje, ukoliko nastupi kišno vrijeme, osjetljiva  na  zaraza monilijskom paleži cvijeta i rodnih grančica   ( Monilinia laxa ). Osobito su na ovu bolest osjetljive  marelice , višnje i trešnje.
Suzbijanje protiv ove bolesti potrebno je provesti prije najavljene kiše, koja je za područje Bjelovarsko- bilogorske županije najavljena za konac vikenda i sredinom slijedećeg tjedna. Ukoliko nastupi kišni period tijekom cvatnje koštićavog voća tretiranje treba obavljati  u punoj cvatnji i na kraju cvatnje .U slučaju da oborine izostanu u vrijeme cvatnje opasnost je od pojave ove bolesti znatno manja . Dakle upozoravamo proizvođače da prate najave meteorologa i prema tome donesu odluku o potrebi suzbijanja ove bolesti.
Od pripravaka moguće je koristiti:
Kidan , Lupo SC, Folicur WP 25, Bavistin FL , Zino (samo na početku i u punoj cvatnji ), Signum; navedeni pripravci imaju dozvolu za suzbijanje ove bolesti na svom koštićavom voću.
Teldor SC 500 (dozvola za:breskvu,trešnju i šljivu) ,
 Octave 50 WP ( dozvola do krajacvatnje i to samo na šljive) ,
Chorus 75 WG (na višnji u punoj cvatnji i precvjetavanju),
Switch 62,5 WG ( dozvola za breskvu,nektarinu,marelicu,šljivu i trešnju)
 
Voćari upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća za 2012. godinu te i koristiti sredstva za zaštitu bilja dozvoljena za pojedinu voćnu vrstu u skladu s Tehnološkim uputama.
Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja ( NN.135/08 i 73/10).
Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.
 

U zaštiti usjeva luka iz lučica protiv nekih jednogodišnjih travnih (koštan, muharike, svračja noga i dr.) i nekih širokolisnih korova (loboda, partizanka i dr.), nakon sadnje, a prije nicanja mogu se koristiti herbicidi: Stomp 330 E (češnjak, post-em u fazi biča), Ston EC, Dost 330 EC, Strong, Pendigan 330 EC u dozi od 5 l/ha, Panida grande u dozi od 3,8 l/ha.
Za suzbijanje travnih korova u luku iz lučice i češnjaku, može se primijeniti Dual gold 960 EC u dozi 1,25 - 1,4 l/ha.
Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova mogu se koristiti: Goal EC, Galigan 240 EC, Verton EC, Gallus u dozi od 1-1,5 l/ha (ovi herbicidi mogu se koristiti i nakon nicanja luka, višekratno u smanjenim dozama 0,1 - 0,75 l/ha što i preporučujemo).
Za suzbijanje širokolisnih korova u proizvodnji luka iz lučice, poriluka, češnjaka i ljutike može se primijeniti Afalon disperzija u dozi 1,35 l/ha. Dobri rezultati pokazali su se korištenjem kombinacije ovih herbicida.
Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja prema Pravilniku o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja NN.135/08 i 73/10.
Proizvođači upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrća za 2012. godinu te koristiti sredstva za zaštitu bilja dozvoljena za pojedinu povrtnu kulturu u skladu s Tehnološkim uputama.
Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.

Kao i svake godine prije same sadnje luka, potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu protiv lukove muhe (Delia antiqua), koje izaziva «crvljivost» luka. Zaštitu možete obaviti tretiranjem čitave površine uz plitko unošenje u tlo ili u redove prilikom sjetve ili sadnje. Pri tome je moguće koristiti granulirane ili tekuće insekticide: Dursban G- 7,5, Finish G-7,5, Dursban E-48, Nufos EC, Finish E 48, Callifos 48 EC, Pyrinex 48 EC. Preporučujemo primjenjivati insekticide u redove jer se tako koristi manja količina sredstva. Ova mjera se ne smije koristiti pri proizvodnji mladog luka.

U nasadima jabuke i kruške došlo je do kretanja vegetacije ,upravo zbog toga potrebno je provesti  preventivnu zaštitu tih nasada protiv krastavosti jabuke ( Venturia inaequalis) nekim od bakrenih pripravaka .Tretiranje je potrebno obaviti prije oborina koje su prema najavi  Državnog hidrometeorološkog zavoda, moguća tijekom vikenda.
Bakreni pripravci su: Modra galica, Plavi kamen, Nordox 75, WG, Nordox super 75,
Bakreno vapno WP 50, Gypso, Kupropin, Cuprocaffaro 50 WP,Rame Caffaro 32 WP, Neoram WG, Champion , Champion 50 WG, Blauvit, Champion tekući, Cuproline , Kocide DF, Bordoška suspenzija 20 WP, Bordoška juha 20 Bordoška juha caffaro 20 WP , Bordoška juha 20 WP–Manica, Bordoška juha 20 WP,Bordoška suspenzija S-20 , Cuprablau Z ,Cuprablau Z ultra.
Za suzbijanja štitastih ušiju moguće je bakrenim pripravcima dodati pripravke na bazi mineralnih ulja (Bijelo ulje ili Mineralno svijetlo ulje) ili gotove kombinacije bakra i bijelog ulja: Crveno ulje, Modro ulje.
Porast temperature uvjetuje i pojave jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pomorum)   pa se upozoravaju proizvođači kojima su nasadi u blizini šuma ili su prijašnjih godina imali problema sa ovim štetnikom, da vrše pregled na prisustvo ovog štetnika. Suzbijanje treba provoditi kada se nađe 15 cvjetara na 100 pregledanih pupova.
Na onim lokalitetima gdje postoje problem sa potkornjacima preporučljivo je postavljanje mamaka sa 50 % etilnim alkoholom ili crvene ploče.
U nasadima breskve došlo je do otvaranja novih malih listića, pa je prije kiše preporučljivo provesti zaštitu  protiv kovrčavosti breskve , nekim od dolje navedenih pripravaka:
 Delan SC 750, Delan 500 SC, Delan 700 WDG, Dodin S-65, Chromodin S-65, Daconil 720 SC.
Voćari upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća za 2012. godinu te i koristiti sredstva za zaštitu bilja dozvoljena za pojedinu voćnu vrstu u skladu s Tehnološkim uputama.
Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja ( NN.135/08 i 73/10) .
Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva  

Obilaskom nasada breskve i nektarine na pojedinim lokacijama došlo je do otvaranja pupa. Za početak slijedećeg tjedna predviđaju se mogućnost pojave oborine. Upućuju se voćari kod kojih je proteklo više od tjedan dana od zadnjeg tretiranja da prije oborina izvrše još jednu zaštitu koštičavog voća.
Tamo gdje je došlo do otvaranja pupova potrebno je izvršiti tretiranje pripravcima:
Delan SC 750, Delan 500 SC, Delan 700 WDG, Dodin S-65, Chromodin S-65, Daconil 720 SC.
 Na onim lokacijama gdje nije došlo do otvaranja pupova na breskvama i nektarinama kao i ostalom koštičavom voću , moguće je još uvijek preventivnu zaštitu protiv bolesti provesti pripravcima na bazi bakra.
 
Voćari upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća za 2012. godinu te i koristiti sredstva za zaštitu bilja dozvoljena za pojedinu voćnu vrstu u skladu s Tehnološkim uputama.
Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja ( NN.135/08 i 73/10) .

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.       

U usjevima uljane repice prati se ulov proljetnih repičinih pipa u žutim posudama. U proteklih nekoliko dana zabilježen je ulov velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi  ),znatno iznad kritičnog broja .
Upozoravamo proizvođače uljane repice da obiđu svoje usjeve, naprave pregled na prisutnost ovih štetnika. Kritičan broj za veliku repinu pipu je 1  pipa na 5 biljaka , a za malu repičinu pipu  (Ceutorhynchus pallidactylus ) ,1 na 40 biljaka uljane repice.
Ukoliko utvrdite pojavu tih štetnika u gore navedenim kritičnim brojevima, tijekom slijedećih tjedan dana ako temperature budu  više od 10 C°,  mogu se obaviti  tretiranje protiv ovih štetnika, nekim od slijedećih insekticida koji su registrirani za tu namjenu.: Karate Zeon ili Sumialfa 5 FL.
Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja ( NN.135/08 i 73/10) .
Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva          

   Povratak na sve projekte