• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

BBŽ Pravne osobe

Trgovačka društva i ostale ustanove


BJELOVARSKI SAJAM d.o.o.
Adresa: Gudovac 1D, 43251 Gudovac
Direktor: DAVORIN POSAVAC, dipl.ing.prom.
Telefon/Fax: 043/237-322
E-mail: bj-sajam@bj-sajam.hr
Web: http://www.bj-sajam.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
Adresa: Trg Eugena Kvaternika 4, Bjelovar
Predsjednik: Damir Bajs
Telefon/Fax: 043/241-229
E-mail: info@tzbbz.hr
Web: http://www.tzbbz.hr
 
SUVENIR ARBOR VITAE  d.o.o.
Adresa: Stjepana Radića 74, 43541 Sirač
Direktor: Alen Baščevan
Telefon/Fax: 043/322-126
E-mail: ustanova.suvenir.nova@bj.t-com.hr
Web: http://www.suvenir-arbor-vitae.hr
 
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE d.o.o.
Adresa: dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar
Direktor: Nino Balen
Zamjenik direktora: Tomislav Kozina
Telefon: 043/232-389
E-mail: info@rerabbz.hr
Web: http://www.rerabbz.hr 

  Trgovačka društva i ostale ustanove - Saznajte više

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
Adresa: Trg Eugena Kvaternika 13, Bjelovar
Ravnatelj: Saša Križ dipl. ing. arh.
Telefon: 043/242-566
Fax: 043/246-300
E-mail: zpubbz@zpubbz.hr
Web: http://zpubbz.hr/
 

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
Adresa: Milana Novačića 13, Čazma
Ravnateljica: Spomenka Mlinarić
Telefon: 043/227-088
Mobitel: 099/4448-441
E-mail: smlinaric@zastita-prirode-bbz.hr
Web: http://www.zastita-prirode-bbz.hr/
 

 

   Povratak na popis ustanova BBŽ