• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Pravo na pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA


Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama građani imaju pravo zatražiti informaciju od tijela javne vlasti. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji to mogu učiniti pisanim ili usmenim putem.

Službenica za informiranje je Mirjana Posavac –  tel. 043/221-905,  email: mirjana.posavac@bbz.hr,  adresa: Bjelovarsko-bilogorska županija Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar.

  Dokumenti za download
   Povratak na Kabinet Župana