• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Pravo na pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA


Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama građani imaju pravo zatražiti informaciju od tijela javne vlasti. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji to mogu učiniti pismenim i usmenim putem.

Službenica za informiranje je Romana  Pavlović kontakt 043 221 924  romana.pavlovic@bbz.hr – adresa Bjelovarsko-bilogorska županija Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar.

  Dokumenti za download
   Povratak na Kabinet Župana