• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

Projekti UO za zdravstvo

Za žene Bjelovarsko-bilogorske županije

Za žene Bjelovarsko-bilogorske županije

Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja. ...

Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije

Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. ...

PLETENICA ŽIVOTA

PLETENICA ŽIVOTA

Projekt financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda ...

PROJEKT ZBRINJAVANJA AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA

PROJEKT ZBRINJAVANJA AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA

Projekt zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda je Projekt koji traje od 2006. godine i isti je, prema posljednjim dostupnim podacima, smanjio smrtnost stanovnika naše županije od posljedica infarkta miokarda za oko 60%. ...