• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Projekti - UO za zdravstvo, demografiju i mlade

PLETENICA ŽIVOTA

Projekt financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda

Bjelovarsko-bilogorska županija provodi, kao nositelj, projekt „Pletenica života“ u suradnji s partnerima Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo, Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac i Gradom Grubišno Polje. 
Ukupni proračun projekta iznosi 1.141.001,89 kn. Bespovratna sredstva dodijeljena su iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna RH. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa  2007.-2013., HR.2.3.04-0011 potpisan je 21. srpnja 2015. godine, a predviđeno razdoblje provedbe projekta je 14 mjeseci. 

Motiv projekta je izravno pomoći ciljanoj skupini pružanjem novih znanja i vještina za njihov aktivan pristup na tržište rada te njihovim osnaživanjem i poticanjem samozapošljavanja. Ciljevi projekta su povećati  mogućnosti  za  zapošljavanje  i  samozapošljavanje  nezaposlenih  članova  obitelji  s  ovisnim  članom na  području  Bjelovarsko-bilogorske županije te ustanoviti  dugotrajno održive  modele  temeljene  na  partnerstvu  za  poboljšanje  njege  i  pružanje  kvalitetnih  socijalnih  usluga.

Ciljana skupina Projekta je 36 članova obitelji s ovisnim članom. Projekt kroz osposobljavanje, obrazovanje i uspostavu dnevnih boravaka i mobilnog tima izravno povećava  zapošljivost i  omogućava samozapošljavanje. Edukacija relevantnih dionika rezultira boljim razumijevanjem  potreba  ciljanih skupina koja povećava i njihovu socijalnu i ekonomsku uključenost i poboljšavanje razvoja   Bjelovarsko-bilogorske županije.

Razvojem izvaninstitucionalnih usluga na području provedbe projekta ustanovljujemo  modele kojima se poboljšava kvaliteta života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu čime se doprinosi općem cilju - unapređenje mogućnosti zapošljavanja pružanjem podrške razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga i specifičnom cilju - unapređenje mogućnosti zapošljavanja i promicanje poslovnog i obiteljskog  života razvojem novih i unapređenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici.
Projektom je educirano ukupno 30 osoba. 15 osoba pohađalo je tečaj za njegovatelje, 10 za dadilje a 5 osoba edukacije „Razvoj poduzetničkih vještina“. 01. siječnja 2016. godine s radom su počeli dnevni boravci u Velikom Trojstvu i Velikom Grđevcu te mobilni tim u Grubišnom Polju. Na projektu je u dnevnim boravcima i mobilnom timu zaposleno ukupno 9 osoba.

Osnivanjem mobilnog tima i otvaranjem dnevnih boravaka stvorili smo povoljno okruženje za ovisne članove. Zaposlenice mobilnog tima obilaze i pomažu ovisnim članovima u njihovim kućanstvima, a u dnevnim boravcima ovisni članovi borave, dok njihovi članovi obitelji traže posao, rade ili jačaju svoja znanja i vještine kako bi postali konkurentniji na tržištu rada.

 

Bjelovarsko-bilogorska županija         Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo                 Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliki Grđevac                 Pomoć u kući starijim osobama Grada Grubišno Polje

 

Ministarstvo socijalne politike i mladih Hrvatski zavod za zapošljavanje   ESF - Razvoj ljudskih potencijala   Strukturni investicijski fondovi   Europska unija

 

 

   Povratak na sve projekte