• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Projekti UO za zdravstvo

Za žene Bjelovarsko-bilogorske županije

Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja.

Ciljane skupine projekta su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom,žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Ukratko o projektu


NAZIV PROJEKTA: Za žene Bjelovarsko-bilogorske županije
KORISNIK: Bjelovarsko-bilogorska županija
UPRAVLJAČKO TIJELO (UT): Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2 (PT2): Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA / PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 10.323.330,50 kuna
INTENZITET BESPOVRATNE POTPORE: 96,7777857%
BESPOVRATNA SREDSTVA: 9.990.690,67 kuna
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 8.492.087,07 kuna (85%)
SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA RH: 1.498.603,60 kuna (15%)
SREDSTVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE: 332.639,83 kune
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 30 mjeseci, od ožujka 2018. do rujna 2020. godine

Više informacija na linku: http://www.zazene-bbz.eu/

   Povratak na sve projekte

Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Svrha projekta je poboljšati pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice, jer će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.

Cilj projekta je ulaganjem u opremu i infrastrukturna ulaganja poboljšati uvjete za potrebe pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja BBŽ i kod koncesionara u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Ukratko o projektu

NAZIV PROJEKTA: Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije
KORISNIK: Bjelovarsko-bilogorska županija
UPRAVLJAČKO TIJELO (UT): Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
POSREDNIČKO TIJELO (PT2): SAFU - Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 10.021.748,89 kuna
UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 9.974.648,89 kuna
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 8.478.451,55 kuna
INTENZITET EU POTPORE: 85%
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od prosinaca 2016. do travnja 2019. godine

Više informacija na linku: http://www.zazdravlje-bbz.eu/

   Povratak na sve projekte

PLETENICA ŽIVOTA

Projekt financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda

Bjelovarsko-bilogorska županija provodi, kao nositelj, projekt „Pletenica života“ u suradnji s partnerima Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo, Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac i Gradom Grubišno Polje. 
Ukupni proračun projekta iznosi 1.141.001,89 kn. Bespovratna sredstva dodijeljena su iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna RH. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa  2007.-2013., HR.2.3.04-0011 potpisan je 21. srpnja 2015. godine, a predviđeno razdoblje provedbe projekta je 14 mjeseci. 

Motiv projekta je izravno pomoći ciljanoj skupini pružanjem novih znanja i vještina za njihov aktivan pristup na tržište rada te njihovim osnaživanjem i poticanjem samozapošljavanja. Ciljevi projekta su povećati  mogućnosti  za  zapošljavanje  i  samozapošljavanje  nezaposlenih  članova  obitelji  s  ovisnim  članom na  području  Bjelovarsko-bilogorske županije te ustanoviti  dugotrajno održive  modele  temeljene  na  partnerstvu  za  poboljšanje  njege  i  pružanje  kvalitetnih  socijalnih  usluga.

Ciljana skupina Projekta je 36 članova obitelji s ovisnim članom. Projekt kroz osposobljavanje, obrazovanje i uspostavu dnevnih boravaka i mobilnog tima izravno povećava  zapošljivost i  omogućava samozapošljavanje. Edukacija relevantnih dionika rezultira boljim razumijevanjem  potreba  ciljanih skupina koja povećava i njihovu socijalnu i ekonomsku uključenost i poboljšavanje razvoja   Bjelovarsko-bilogorske županije.

Razvojem izvaninstitucionalnih usluga na području provedbe projekta ustanovljujemo  modele kojima se poboljšava kvaliteta života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu čime se doprinosi općem cilju - unapređenje mogućnosti zapošljavanja pružanjem podrške razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga i specifičnom cilju - unapređenje mogućnosti zapošljavanja i promicanje poslovnog i obiteljskog  života razvojem novih i unapređenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici.
Projektom je educirano ukupno 30 osoba. 15 osoba pohađalo je tečaj za njegovatelje, 10 za dadilje a 5 osoba edukacije „Razvoj poduzetničkih vještina“. 01. siječnja 2016. godine s radom su počeli dnevni boravci u Velikom Trojstvu i Velikom Grđevcu te mobilni tim u Grubišnom Polju. Na projektu je u dnevnim boravcima i mobilnom timu zaposleno ukupno 9 osoba.

Osnivanjem mobilnog tima i otvaranjem dnevnih boravaka stvorili smo povoljno okruženje za ovisne članove. Zaposlenice mobilnog tima obilaze i pomažu ovisnim članovima u njihovim kućanstvima, a u dnevnim boravcima ovisni članovi borave, dok njihovi članovi obitelji traže posao, rade ili jačaju svoja znanja i vještine kako bi postali konkurentniji na tržištu rada.

 

Bjelovarsko-bilogorska županija         Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo                 Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliki Grđevac                 Pomoć u kući starijim osobama Grada Grubišno Polje

 

Ministarstvo socijalne politike i mladih Hrvatski zavod za zapošljavanje   ESF - Razvoj ljudskih potencijala   Strukturni investicijski fondovi   Europska unija

 

 

   Povratak na sve projekte