• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Protupožarna zaštita i spašavanje

ODLUKA - o mjerama čuvanja i zaštite šuma

Ovom Odlukom propisuju se mjere zaštite šuma, provođenja šumskog reda, zabrane loženja otvorene vatre i paljenje drvenog ugljena za šume i šumsko zemljište u vlasništvu šumoposjednika u cilju zaštite od požara u šumama i na šumskom zemljištu. Mjere zaštite od požara u šumama i na šumskom zemljištu su mjere koje se moraju provoditi da bi se spriječila pojava i širenje požara.


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente