• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Radna tijela - KONTAKTI

SAVJET ZA SOCIJALNU SKRB BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE1.  Bjelovarsko-bilogorska županija - Đurđica Ištef Benšić - predsjednica - Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, distefbensic@bbz.hr

2.  Bjelovarsko-bilogorska županija - Ratko Kovačić – koordinator i član - Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, ratko.kovacic@bbz.hr

3.  Bjelovarsko-bilogorska županija - Jasmina Radojčić - članica - Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar,  jasmina.radojcic@bbz.hr

4.  Bjelovarsko-bilogorska županija - Snježana Mišir - članica - Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, snjezana.misir@bbz.hr

5.  Bjelovarsko-bilogorska županija - Mihaela Potak - članica - Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, mihaela.potak@bbz.hr

6.  Bjelovarsko-bilogorska županija - Antun Perčulija - član - Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, antun.perculija@bbz.hr

7.  Bjelovarsko-bilogorska županija - Sandra Cindrić - članica - Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, sandra.cindric@bbz.hr

8. Grad Bjelovar - Miroslav Šmit - član Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, msmit@bjelovar.hr

9.  Grad Daruvr - Veronika Pilat - članica Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar, veronika.pilat@daruvar.hr

10. Dragica Vodvarka - članica - Rastovac 17, 43290 Grubišno Polje, matica.umirovljenikagp@gmail.com

11. Grad Garešnica - Gordana Mlinarić - članica - Vladimira Nazora 20a, 43280 Garešnica, gordana@garesnica.hr

12. Grad Čazma Elvira Babić – Marković - članica - Trg Čazmanskog kaptola 13, 43240 Čazma, elvira.babic.markovic@cazma.hr

13.  Općina Veliki Grđevac - Marijan Dautanac - član Trg Mate Lovraka 3, 43270 Veliki Grđevac, opcina-veliki-grdjevac@bj.t-com.hr

14.  Centar za socijalnu skrb Bjelovar - Kristina Novalić - članica - J. J. Strossmayera 2, 43000 Bjelovar, czss@bj.t-com.hr

15.  Dom za starije osobe Bjelovar - Stanislava Vranješ – Šupica - članica - Vlahe Paljetka 1, 43000 Bjelovar, socijalna.sluzba@dom-bjelovar.hr

16.  Dom za odrasle osobe - Gordana Ded - članica - Don Frane Bulića 5a, 43000 Bjelovar, dompboo@bj.t-com.hr

17.  Predstavnik vjerske zajednice - Josip Stjepančević – član - Trg Eugena Kvaternika 5, 43000 Bjelovar, ured@biskupija.bk.hr

18.  Centar za odgoj i obrazovanje „Rudolf Steiner“ - Sanja Major – članica - Masarykova 85, 43500 Daruvar, sanja.major@gmail.com

19.  Zavod za javno zdravstvo BBŽ - Želimir Bertić - član - Matice hrvatske 15, 43000 Bjelovar, bertic.z@gmail.com

20.  Zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar - Dijana Zekić – Kereži - članica - A. K. Miošića 7, 43000 Bjelovar, dijana.zekic.kerezi@hzz.hr

21.  Zaštitna radionica Suvenir Arbor Vitae d.o.o. - Marina Župan - članica - Stjepana Radića 74, 43541 Sirač, marina@suvenir-arbor-vitae.hr

22.  Udruga invalida Bjelovar - Tomislav Novosel - član - Gundulićeva 1, 43000 Bjelovar, utib@utib.hr

23.  Udruga invalida Daruvar - Davor Marić - član - P. Preradovića 26, 43500 Daruvar, uid@bj.t-com.hr

24.  Ured državne uprave u BBŽ - Mirjana Jančijev - članica - Dr. Ante Starčevića 8, 43500 Daruvar, drustvene.djelatnosti@udubbz.hr

25.  Gradsko društvo crvenog križa Garešnica - Melita Lozina - članica - V. Nazora 13/1, 43280 Garešnica, ckgaresnica@gmail.com

26.  Predstavnica udruga za promicanje prava korisnika socijalne skrbi - Snježana Pašalić - članica - Poljana dr. Franje Tuđmana 8, 43000 Bjelovar,  snjezanapasalic@yahoo.com

  Dokumenti za download
Dodano: 27. 04. 2016.
   Povratak na sve informacije o pravima pacijenata