• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Radna tijela - KONTAKTI

SAVJET ZA ZDRAVLJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


 

 

Savjet za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije:

 

Gordana Kesić – Valpotić, dr. med., Opća bolnica Bjelovar – predsjednica Savjeta,

Bojana Hribljan, prof.,  Bjelovarsko-bilogorska županija - članica,

Snježana Mišir, dipl. oec., Bjelovarsko-bilogorska županija - članica,

Jasmina Radojčić, mag. psiholog. – Dom za starije osobe Bjelovar – članica,

Mihaela Potak, oec., Bjelovarsko-bilogorska županija - članica,

Valna Bastijančić Erjavec, prof., Grad Bjelovar – članica,

Sandra Pašić, dr. med., Zavod za javno zdravstvo BBŽ – članica,

dr. sc. Želimir Bertić, Zavod za javno zdravstvo BBŽ – član,

Mira Zakora, dipl. oec., Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju – članica,

Gordana Knežević – Miličić, dr. med., Dom zdravlja BBŽ – članica,

Katarina Fehir Šola, mag. pharm., univ. mag. pharm., ZU Ljekarna Bjelovar – članica,

mr. sc. Marija Švub, dr. stom., Ordinacija dentalne medicine – članica,

Gordana Ded, dipl. soc. radnica, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bjelovar – članica,

Dragica Vodvarka, članica,

Goran Povh, dr. med., Opća bolnica Bjelovar – član,

Romana Misir, prof. logopedije i rehabilitacije, Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Podružnica Obiteljski centar – članica,

Hrvoje Pokos, mag. sestrinstva, Opća bolnica Bjelovar – član,

Anđela Predavac, Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području BBŽ – članica,

Miroslav Pranjić, Opća bolnica Bjelovar – član.

   Povratak na sve informacije o pravima pacijenata