• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
10. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
 
 

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

10. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-05/18-01/6

URBROJ: 2103/1-01/18-01

Bjelovar, 30. studenoga 2018.

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

                  

                  

                   Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 8/17 – Pročišćeni tekst),

 

sazivam

10. sjednicu Županijske skupštine

Bjelovarsko-bilogorske županije

za dan 06. prosinca 2018. godine (četvrtak) u 10,00 sati

 

                   Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)

                   Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

 

                   - Damir Bajs Nezavisna lista – u velikoj vijećnici,

       - HSU – u uredu zamjenika župana,

       - SDP u uredu pročelnice Stručne službe za poslove Županijske skupštine i opće poslove,

                   - HDZ – u maloj vijećnici,

                   - HSS – u sobi broj 37 (I. kat)

                   - HSLS – u sali za vjenčanja (prizemlje, desno)

 

                  

                   Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

 Dnevni red:

 

1.         Aktualni sat;

2.         Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o podnesenom zahtjevu za mirovanje mandata člana Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije;

3.         Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu u:

a)      zdravstvu;

b)      socijalnoj zaštiti;

c)      kulturi;

d)     školstvu;

  4.         Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;

  5.         Donošenje Programa javnih potreba Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu u:

a)      zdravstvu;

b)      socijalnoj zaštiti;

c)      športu i rekreaciji;

d)     kulturi;

e)      školstvu;

f)       djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja;

6.         Donošenje:

a)      Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu, projekcije za 2020. i 2021. godinu;

b)      Odluke o izvršavanju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu;

  7.         Donošenje Plana rada Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu;

  8.         Donošenje:

a)      Zaključka o prihvaćanju prijedloga da se pristupi izmjeni i dopuni Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije;

b)      Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije;

9.         Donošenje :

a)      Analize stanja sustava civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;

b)      Plana razvoja sustava civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu;

10.       Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji projekata iz fondova Europske unije u 2017. godini;

11.       Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o mjerama i poticajima u malom i srednjem poduzetništvu, te aktivnostima i mjerama u poslovnim zonama gradova i općina Bjelovarsko-bilogorske županije u 2017. godini;

12.       Donošenje Zaključka o produljenju trajanja Županijske razvojne strategije Bjelovarsko-bilogorske županije 2011.-2018. na razdoblje 2011.-2019. godine;

13.       Donošenje Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2019. godini;

14.       Donošenje Odluke o promjeni djelatnosti u obrazovanju odraslih Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar;

15.       Donošenje Odluke o mrtvozorstvu;

16.       Izbor i imenovanja;

17.       Razno.

 

Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/221-906.

 

Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda, osim za točku 16. koja će se dostaviti naknadno.

 

 

                                                                                                       PREDSJEDNICA

                                                                                             ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

                                                                                         Đurđica Ištef Benšić, dipl. ing. šum.

  Dokumenti za download
Dodano: 01. 12. 2018.
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine