• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
11. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
 
 

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

11. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-05/19-01/1
URBROJ: 2103/1-01-19-02
Bjelovar, 01. ožujka 2019.

 


                               

 
Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik”, broj 7/18– Pročišćeni tekst i 10/18),

sazivam
11. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 06. ožujka 2019. godine (srijeda) u 12,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)
Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 11,00 sati i to:

- Damir Bajs Nezavisna lista – u velikoj vijećnici,
- HSU – u uredu zamjenika župana,
- SDP u uredu pročelnice Stručne službe za poslove Županijske skupštine i opće poslove,
- HDZ – u maloj vijećnici,
- HSS – u sobi broj 37 (I. kat)
- HSLS – u sali za vjenčanja (prizemlje, desno)


Za sjednicu predlažem sljedeći


Dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Donošenje Zaključka:
a) o primanju na znanje Izvješća o određivanju zamjenika člana Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije;
b) o primanju na znanje Izvješća o podnesenom zahtjevu za mirovanje mandata člana/ice Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije;
- davanje svečane prisege člana/ice Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije
3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2018. godini;
4. Donošenje Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije;
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine;
6. Donošenje Odluke o likvidaciji Centra za gospodarenje otpadom Doline d.o.o.;
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi mjera potpore poljoprivredi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2018. godini;
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2018. godini;
9. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2019. godinu;
10. Donošenje Odluke o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Doma za starije osobe Bjelovar za 2019. godinu;
11. Donošenje Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor pravnim i fizičkim osobama za obavljanje zdravstvene djelatnosti javne zdravstvene službe na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
12. Donošenje :
a) Odluke o davanju suglasnosti  Županu za potpisivanje dodatka ugovora o dugoročnim kreditima Bjelovarsko-bilogorske županije;
b) Odluke o davanju ovlaštenja Županu za potpisivanje zadužnica u iznosu glavnice za kredite Bjelovarsko-bilogorske županije;
13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
14. Donošenje:
a) Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste za potpisivanje dodatka ugovora o dugoročnim kreditima Županijske uprave za ceste;
b) Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju Županijske uprave za ceste za potpisivanje zadužnica u iznosu glavnice kredita Županijske uprave za ceste;
15. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Veliko Trojstvo o davanju ovlaštenja ravnateljici Osnovne škole Veliko Trojstvo za potpisivanje ugovora sa Općinom Veliko Trojstvo;
16. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Domu učenika srednjih škola Bjelovar na utrošku viška prihoda iz 2018. godine;
17. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Medicinske škole Bjelovar;
18. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2019. godinu;
19. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz županijskog proračuna;
20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva o zaštiti prava pacijenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
22. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu;
23. Izbor i imenovanja;
24. Razno.

Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda osim za točku 2. b) i točku 23. koje će biti dostavljene prije početka sjednice Županijske skupštine.
Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, te da svoj dolazak potvrde na mail: lidija.sinko@bbz.hr ili na broj telefona 043/221-906.


POTPREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Barila

  Dokumenti za download
Dodano: 01. 03. 2019.
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine