• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
12. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
 
 

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

12. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 2103/1-01-19-02
Bjelovar, 31. svibnja 2019.

 


                               

 
Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik”, broj 7/18– Pročišćeni tekst i 10/18),
sazivam
12. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 05. lipnja 2019. godine (srijeda) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)
Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

- Damir Bajs Nezavisna lista – u velikoj vijećnici,
- HSU – u uredu zamjenika župana,
- SDP u uredu pročelnice Stručne službe za poslove Županijske skupštine i opće poslove,
- HDZ – u maloj vijećnici,
- HSS – u sobi broj 37 (I. kat)
- HSLS – u sali za vjenčanja (prizemlje, desno)

  Za sjednicu predlažem sljedeći


Dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
3. Donošenje Odluke o davanju pozajmice Osnovnoj školi Garešnica;
4. Donošenje Odluke o određivanju broja i lokacija timova u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
5. Donošenje Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
6. Donošenje Odluke o o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
8. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu;
9. Donošenje Odluke o lokalnim porezima Bjelovarsko-bilogorske županije;
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Bjelovarsko-bilogorske županije i objedinjena Izvješća lokalne samouprave za 2018. godinu;
11. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Bjelovarsko-bilogorske županije u 2019. godini;
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o realizaciji programa javnih potreba u športu, rekreaciji i tehničkoj kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije u 2018. godini;
13. Donošenje:
a) Zaključka o prihvaćanju Informacije o radu i poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
b) Zaključka o prihvaćanju Informacije o poslovanju Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom “Suvenir Arbor” i zaštitne radionice “Suvenir Arbor Vitae” d.o.o. u 2018. godini;
c) Zaključka o prihvaćanju Inforamcije o radu i poslovanju Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije u 2018. godini;
d) Zaključka o prihvaćanju Informacije o radu i poslovanju JU Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
14. Donošenje:
a) Zaključka o prihvaćanju Informacije o radu i poslovanju Opće bolnice Bjelovar;
b) Zaključka o prihvaćanju Informacije o radu i poslovanju Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju;
c) Zaključka o prihvaćanju Informacije o radu i poslovanju Doma zdravlja Bjeloavrsko-bilogorske županije u periodu 01.01. do 31.12.2018. godine;
d) Zaključka o prihvaćanju Informacije o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
e) Zaključka o prihvaćanju Informacije o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
f) Zaključka o prihvaćanju Informacije o radu i poslovanju ZU Ljekarna Bjelovar 2018. godina;
g) Zaključka o prihvaćanju Informacije o poslovanju Doma za starije osobe Bjelovar za 2018. godinu;
15. Razno.

Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda, osim za točku 8. koja će Vam naknadono biti dostavljena na mail.
Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, te da svoj dolazak potvrde na mail: lidija.sinko@bbz.hr ili na broj telefona 043/221-906.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Mario Preskočil

  Dokumenti za download
Dodano: 31. 05. 2019.
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine