• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
13. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
 
 

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

13. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-05/19-01/3
URBROJ: 2103/1-01-19-02
Bjelovar,  12. srpnja 2019.

 


                               

 
Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik”, broj 7/18– Pročišćeni tekst i 10/18),
sazivam
13. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 18. srpnja 2019. godine (četvrtak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)
Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

- Damir Bajs Nezavisna lista – u velikoj vijećnici,
- HSU – u uredu zamjenika župana,
- SDP u uredu pročelnice Stručne službe za poslove Županijske skupštine i opće poslove,
- HDZ – u maloj vijećnici,
- HSS – u sobi broj 37 (I. kat)
- HSLS – u sali za vjenčanja (prizemlje, desno)

  Za sjednicu predlažem sljedeći


Dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o podnesenom zahtjevu za mirovanje mandata člana i određivanju zamjenika člana Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije;
- davanje svečane prisege člana Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije
3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije od 01.01.2019.- do 30. lipnja 2019. godine;
4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje nagodbe u sudskom postupku koji se vodi kod Trgovačkog suda u Bjelovaru pod brojem P-118/2017;
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o realizaciji Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2019. godini;
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o poslovanju Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu
7. Donošenje Informacije o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi, znanosti i religijskoj kulturi za 2018. godinu;
8. Izbor i imenovanja;
9. Razno.

Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda osim za točku 4. koji će se dostaviti naknadno.
Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, te da svoj dolazak potvrde na mail: lidija.sinko@bbz.hr ili na broj telefona 043/221-906.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Mario Preskočil

  Dokumenti za download
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine