• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
 

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

13.SVEČANA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-05/15-01/5
URBROJ: 2103/1-01-15-1
Bjelovar, 16. prosinca 2015.

 


                               

 Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 10/13 – Pročišćeni tekst),

sazivam
13. svečanu sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 21. prosinca 2015. godine (ponedjeljak) u 11,30 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)


Za sjednicu predlažem sljedeći


Dnevni red:

1. Donošenje:
a) Odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim otvorenim lovištima Bjelovarsko-bilogorske županije;
b) Odluke o neproduljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim otvorenim lovištima Bjelovarsko-bilogorske županije;
2. Donošenje Zaključka o produljenju trajanja Županijske razvojne strategije Bjelovarsko-bilogorske županije 2011. - 2015. godine na razdoblje 2011. – 2016. godine;
3. Razno.
  Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/221-906.

 


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Marijan Coner, v.r.

  Dokumenti za download
Dodano: 16. 12. 2015.
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine