• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
 

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

14. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-05/16-01/1
URBROJ: 2103/1-01-16-1
Bjelovar, 16. ožujka 2016.

 

Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 10/13 – Pročišćeni tekst),

sazivam
14. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 21. ožujka 2016. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)
Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

- HDZ, Hrvatska konzervativna stranka i BUZ u velikoj vijećnici,
- SDP i SU u maloj vijećnici,
- HNS u uredu zamjenika župana,
- HSU i Klub nezavisnih vijećnika u uredu zamjenice župana,
- HSLS u sali za vjenčanje (prizemlje, desno),

Za sjednicu predlažem sljedeći


Dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Donošenje Odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim otvorenim lovištima Bjelovarsko-bilogorske županije;
3. Donošenje Odluke o izmjenama uvjeta kredita iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od srpanj – prosinac 2015. godine;
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2015. godini;
6. Donošenje Zaključka  o prihvaćanju Godišnjeg programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Poslovnog i financijskog plana Bjelovarskog sajma za 2016. godinu;
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. za 2016. godinu;
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom “Suvenir Arbor” i zaštitne radionice “Suvenir Arbor Vitae” d.o.o. u 2016. godini;
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja zaštićenih područja i financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2015. godini;
11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu i financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije za proračunsku 2016. godinu;
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
13. Donošenje Programa dodjele bespovratnih sredstava projektima prihvatljivim za financiranje iz Strukturnih fondova EU i natječaja ministarstava “Projekti za strukturne i nacionalne fondove”;
14. Donošenje Plana rada Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije;
16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
17. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
18. Donošenje Odluke o  raspoređivanju sredstava iz proračuna za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2016. godinu;
19. Donošenje:
a) Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije;
b) Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije;
20. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu Centrima za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije i Domu za starije osobe Bjelovar;
21. Donošenje Odluke o određivanju operativnih snaga, pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije;
22. Donošenje Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Bjelovarsko-bilogorske županije;
23. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu karitativnih vjerskih zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije  za 2014. godinu;
24. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
25. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
26. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
27. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vladimira Nazora Daruvar na zamjenu čestica s Općinom Đulovac;
28. Izbor i imenovanja;
29. Razno.
  Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/221-906.

Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda, osim za točke 17. i 28. koje će se dostaviti naknadno.

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Marijan Coner, v.r.

  Dokumenti za download
Dodano: 16. 03. 2016.
Dodano: 16. 03. 2016.
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine