• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
18. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije
 
 

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

18. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-05/20-01/1
URBROJ: 2103/1-01-20-02
Bjelovar, 18. lipnja 2020.

 

Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik”, broj 7/18– Pročišćeni tekst, 10/18, 2/20),
 

sazivam
18. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 24. lipnja 2020. godine (srijeda) u 11,00 sati

 

Sjednica će se održati u sportskoj dvorani Srednješkolskog centra Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 11.
Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 9,30 sati i to:

- Damir Bajs Nezavisna lista – u uredu zamjenika župana,
- HSU – u uredu zamjenika župana,
- SDP u uredu pročelnice Stručne službe za poslove Županijske skupštine i opće poslove,
- HDZ – u velikoj vijećnici,
- HSS – u sobi broj 37 (I. kat)
- HSLS – u sali za vjenčanja (prizemlje, desno)

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Donošenje:
a) Zaključka o primanju na znanje Izvješća o podnesenom zahtjevu za mirovanje mandata člana Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije;
- davanje svečane prisege člana/ice Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije
b) Zaključka o primanju na znanje Izvješća o podnesenoj pisanoj ostavci na dužnost članice Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije;
- davanje svečane prisege člana/ice Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije
3. Donošenje:
a)  Zaključka o prihvaćanju prijedloga da se pristupi izmjeni i dopuni Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije;
b) Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije;
4. Donošenje:
a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu;
b) Odluke o raspodjeli poslovnog rezultata Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu;
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi mjera potpora u poljoprivredi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2019. godini;
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2020. godini;
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o radu  i poslovanju Doma za starije osobe Bjelovar za 2019. godinu:
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o radu  i poslovanju Daruvarskih toplica, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za 2019. godinu:
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o radu  i poslovanju Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu:
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o radu  i poslovanju Opće bolnice Bjelovar za 2019. godinu:
11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o radu  i poslovanju ZU Ljekarne Bjelovar za 2019. godinu:
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o radu  i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu:
13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o radu  i poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu:
14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o radu i poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu;
15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom na području  Bjelovarsko-bilogorske županije i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za 2019. godinu;
16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu;
17. Donošenje:
a) Zaključka o prihvaćanju Informacije o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi, znanosti i religijskoj kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu;
b) Zaključka o prihvaćanju Informacije o realizaciji Programa javnih potreba u športu, rekreaciji i tehničkoj kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu;
18. Donošenje Odluke o produljenju trajanja Županijske razvojne strategije Bjelovarsko-bilogorske županije 2011. – 2020. na razdoblje od 2011. – 2021. godine;
19. Donošenje:
a) Zaključka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti;
b) Zaključka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti;
20. Izbor i imenovanja.

Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, te da svoj dolazak potvrde na mail: lidija.sinko@bbz.hr ili na broj telefona 043/221-906.

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Mario Preskočil

  Dokumenti za download
Dodano: 18. 06. 2020.
Dodano: 18. 06. 2020.
Dodano: 18. 06. 2020.
Dodano: 18. 06. 2020.
Dodano: 18. 06. 2020.
Dodano: 18. 06. 2020.
Dodano: 18. 06. 2020.
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine