• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
19. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije
 
 

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

19. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-05/20-01/4
URBROJ: 2103/1-01-20-02
Bjelovar, 18. rujna 2020.

 

Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik”, broj 7/18– Pročišćeni tekst, 10/18),

sazivam
19. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 23. rujna 2020. (srijeda) u 12,00 sati


Sjednica će se održati elektronskim putem s početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2020. godinu;
3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine;
4. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja županu Bjelovarsko-bilogorske županije za potpisivanje:
a)Ugovora o prijevozu učenika osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Bjelovarsko-bilogorska županija za školsku godinu 2020./2021. sa Čazmatrans-Nova d.o.o.;
b) Aneksa Ugovora o prijevozu učenika osnovnih škola nad kojima osnivačka prava ima Bjelovarsko-bilogorska županija za školsku godinu 2020./2021. sa Čazmatrans-Nova d.o.o.;
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici Bjelovar za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju od 2021. do 2036. godine za investicijsko ulaganje u izgradnju nove zgrade Opće bolnice Bjelovar;
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2019. godini;
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskim rezultatima poslovanja poduzetnika (trgovačkih društava) Bjelovarsko-bilogorske županije u 2019. godini;
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o radu i poslovanju:
a)  Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije u 2019. godini;
b)  Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom “Suvenir Arbor” i Zaštitne radionice “Suvenir Arbor Vitae” d.o.o. u 2019. godini;
c)  “Bjelovarskog sajma” d.o.o. u 2019. godini;
d) Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. u 2019. godini;
e) Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije u 2019. godini;
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu;
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o radu i poslovanju:
a) JU Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije u 2019. godini;
b) Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu;
11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije o davanju u zakup poslovnog prostora;
12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
13. Donošenje:
a) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu;
b) Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije za 2020. godinu;

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Mario Preskočil

  Dokumenti za download
Dodano: 18. 09. 2020.
Dodano: 18. 09. 2020.
Dodano: 18. 09. 2020.
Dodano: 18. 09. 2020.
Dodano: 18. 09. 2020.
Dodano: 18. 09. 2020.
Dodano: 18. 09. 2020.
Dodano: 18. 09. 2020.
Dodano: 18. 09. 2020.
Dodano: 18. 09. 2020.
Dodano: 18. 09. 2020.
Dodano: 18. 09. 2020.
Dodano: 18. 09. 2020.
Dodano: 18. 09. 2020.
Dodano: 18. 09. 2020.
Dodano: 18. 09. 2020.
Dodano: 18. 09. 2020.
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine