• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
7. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije
 
 

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

7. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-05/14-01/3
URBROJ: 2103/1-01-14-01
Bjelovar, 12. rujna 2014.

 


Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik”, broj 10/13 – Pročišćeni tekst),
sazivam
7. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
  za dan 18. rujna 2014. godine (četvrtak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)
Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

- HDZ, HSP AS i BUZ u velikoj vijećnici,
- SDP i SU u maloj vijećnici,
- HNS u uredu zamjenika župana,
- HSU u uredu zamjenice župana,
- HSLS u sali za vjenčanje (prizemlje, desno),
- Klub nezavisnih vijećnika u uredu pročelnice Stručne službe za
    poslove Županijske skupštine i opće poslove

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Donošenje Rezolucije vezane uz izradu nove strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2030. godine;
3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine;
4. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu;
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. za 2013. godinu;
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskim rezultatima poslovanja poduzetnika (trgovačkih društava) Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu;
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2012. do 2014. za 2013. godinu;
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu udruga Bjelovarsko-bilogorske županije iz područja zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog rada te Domovinskog rata i antifašističke borbe za 2013. godinu;
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu udruga umirovljenika Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu;
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu;
11. Donošenje Odluke o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2014. godini;
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi programa međugeneracijske solidarnosti “Pomoć u kući starijim osobama” i “Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama” Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju siječanj – prosinac 2013. godine;
13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mrtvozorstvu;
14. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije radi financiranja rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje postojeće dvorišne zgrade Zavoda;
15. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije;
16. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića Bjelovarsko-bilogorske županije;
17. Izbor i imenovanja;
18. Razno.Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/242-279 ili 043/221-906.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Marijan Coner, v.r.

  Dokumenti za download
Dodano: 13. 09. 2014.
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine