• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
 

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

8. sjednica Županijske skupštineREPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA


KLASA: 021-05/14-01/4
URBROJ: 2103/1-01/14-02
Bjelovar, 11. prosinca 2014.


                   Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 10/13 – Pročišćeni tekst),


sazivam
8. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 17. prosinca 2014. godine (srijeda) u 10,00 sati

                   Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)
                   Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

                   - HDZ, HSP AS i BUZ u velikoj vijećnici,
                   - SDP i SU u uredu pročelnice Stručne službe za poslove
                      Županijske skupštine i opće poslove,
                   - HNS u uredu zamjenika župana,
                   - HSU i Klub nezavisnih vijećnika u uredu zamjenice župana,
                   - HSLS u sali za vjenčanje (prizemlje, desno),
                 

                   Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Donošenje Programa javnih potreba Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu u:

a) školstvu;
b) kulturi;
c) tehničkoj kulturi;
d) športu i rekreaciji;
e) zdravstvu;
f) socijalnoj zaštiti;
3. Donošenje:
a)  Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu, projekcije za 2016. i 2017. godinu;
b) Odluke o izvršavanju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
c) Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa  Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015., 2016. i 2017. godinu;
4. Donošenje Programa prevencije kardiovaskularnih bolesti na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2015. godini;
5. Donošenje Plana rada Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;

6. Donošenje :
a) Akcijskog plana socijalnih usluga za 2015. godinu;
b) Socijalnog plana Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2014. – 2016. godine;
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju listopad 2013. – listopad 2014. godine;
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi mjera razvoja sela i seoskog prostora Bjelovarsko-bilogorske županije u 2014. godini;
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu;
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o mjerama i potporama u malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu, te aktivnostima i mjerama u poslovnim zonama gradova i općina Bjelovarsko-bilogorske županije u 2013. godini;
11. Donošenje Zaključka o produljenju trajanja Županijske razvojne strategije Bjelovarsko-bilogorske županije 2011. – 2014. na razdoblje od 2011. do 2015. godine;
12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije;
13. Donošenje:

a) Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Mirka Pereša Kapela na Odluku o zamjeni katastarskih čestica u vlasništvu Osnovne škole Mirka Pereša Kapela sa katastarskom česticom u vlasništvu Općine Kapela;
b) Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Sirač za darovanje nekretnine Područne škole Miljanovac Općini Sirač;
14. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije;
15. Izbor i imenovanja;
16. Razno.  


    Materijali za 8. sjednicu Županijske skupštine dostavljeni su Vam na Vašu e-mail adresu.


           Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/242-279 ili 043/221-906.

                                                                                                        PREDSJEDNIK
                                                                                             ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
                                                                                                      Marijan Coner, v.r.

  Dokumenti za download
Dodano: 11. 12. 2014.
Dodano: 11. 12. 2014.
Dodano: 11. 12. 2014.
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine