• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ
 

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

9. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-05/15-01/1
URBROJ: 2103/1-01/15-1
Bjelovar, 11. ožujka 2015.

 


                               

 


Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 10/13 – Pročišćeni tekst),
sazivam
9. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 17. ožujka 2015. godine (utorak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)
Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

- HDZ, Hrvatska konzervativna stranka i BUZ u velikoj vijećnici,
- SDP i SU u uredu pročelnice Stručne službe za poslove
    Županijske skupštine i opće poslove,
- HNS u uredu zamjenika župana,
- HSU i Klub nezavisnih vijećnika u uredu zamjenice župana,
- HSLS u sali za vjenčanje (prizemlje, desno),

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o podnesenoj ostavci na dužnost člana Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije;
  -davanje svečane prisege člana Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske    županije g. Silvestra Štefovića; 
3. Izvješće o projektu Javno-privatnog partnerstva u školstvu na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje srpanj 2014. – prosinac 2014. godine;
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2014. godini;
6. Donošenje Odluke o sufinanciranju prehrane učenika slabijeg imovinskog statusa u osnovnim školama u razdoblju od 01. travnja do 15. lipnja 2015. godinu;
7. Donošenje Odluke o sufinanciranju poljoprivrednika/ca s područja Bjelovarsko-bilogorske županije za provođenje izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida;
8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima  dodjele potpora poljoprivredi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji;

9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2015. godinu;
10. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2015. godini;
11. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije u 2015. godini Centrima za socijalnu skrb i Domu za starije i nemoćne osobe Bjelovar;
12. Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, nabave materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2015. godini;
13. Donošenje Programa dodjele bespovratnih sredstava projektima prihvatljivim za financiranje iz Strukturnih fondova EU i natječaja ministarstava “Projekti za strukturne i nacionalne fondove”;
14. Donošenje Zaključka  o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije i Popisa formalnih kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije;
15. Donošenje:
a) Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2014. godini;
b) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2015. godini;
16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada i financijskog plana Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Poslovnog plana Bjelovarskog sajma za 2015. godinu;
18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i Operativnog plana rada Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom “Suvenir Arbor” i zaštitne radionice “Suvenir Arbor Vitae” d.o.o. u 2015. godini;
20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. za 2015. godinu;
21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu, te projekcija za 2016. i 2017. godinu;
22. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2012. do 2014. za 2014. godinu;
23. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu;
24. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu;
25. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
26. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mrtvozorstvu;
27. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
28. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora broj 5/2015 o korištenju Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu;
29. Izbor i imenovanja;
30. Razno.   


Materijali za 9. sjednicu Županijske skupštine dostavljeni su Vam na Vašu e-mail adresu, osim materijala za 25. i 29. točku dnevnog reda koji će se uručiti prije sjednice Županijske skupštine.
           Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/242-279 ili 043/221-906.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Marijan Coner, v.r.

  Dokumenti za download
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
Dodano: 11. 03. 2015.
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine