• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Socijalna skrb i socijalne usluge

PRIZNAVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU OSOBAMA KOJIMA SE ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NE OSIGURAVA PO DRUGOJ OSNOVI


„Pravo na zdravstvenu zaštitu osobi kojoj se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi priznaje se sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 80/13, 137/13, 98/19)
i Pravilniku o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u RH kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi (Narodne novine, broj 39/02).
 

Pravo se pod uvjetima predviđenim Zakonom i Pravilnikom priznaje:
- osobi koja je navršila 60 (žena), odnosno 65 (muškarac) godina života;
- osobi lišenoj poslovne sposobnosti;
- nezaposlenoj ženi za vrijeme trudnoće i 6 mjeseci nakon porođaja, a ako se radi o samohranom ocu u trajanju od 6 mjeseci od rođenja djeteta;
- osobi čiju je potpunu nesposobnost za rad i privređivanje utvrdilo nalazom i mišljenjem tijelo vještačenja;
- ovisniku;
- osobi koja je ostvarila pravo na skrb izvan vlastite obitelji.
 

Potrebni dokumenti:
- osobne iskaznice, uvjerenja o prebivalištu ili putovnice (kopirati),
- medicinska dokumentacija koja ukazuje na nesposobnost za rad i privređivanje (kopirati),
- potvrda o trudnoći i terminu poroda,
- rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarenom pravu na skrb izvan vlastite obitelji,
- potvrde s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – potvrda o stažu i potvrda da li je korisnik/ca mirovine,
- rješenje ili potvrda Centra za socijalnu skrb o priznatom pravu iz sustavu socijalne skrbi,
- potvrda Općinskog suda, Zk odjela o vlasništvu nad nekretninama,
- potvrda ustanove o liječenju od ovisnosti,
- dokaz o lišenju poslovne sposobnosti (rješenje, presuda suda),
- nalaz i mišljenje tijela vještačenja – ako je utvrđena nesposobnost za rad i privređivanje,
- potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje da osoba nije zdravstveno osigurana po drugoj osnovi,
- potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti.
Za ostvarivanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje, po potrebi, prilažu se i neke druge isprave.
Zahtjev, rješenje kao i eventualna žalba ne podliježu naplati upravne pristojbe temeljem članka 9. stavka 2. točke 15. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16).

Kontakt:
Upravni odjel za zdravstvo socijalnu zaštitu i umirovljenike
Telefon: 043/278-131“

  Dokumenti za download
Dodano: 06. 07. 2020.
   Povratak na sve projekte