• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Socijalna skrb i socijalne usluge

- ZAHTJEVI ZA OVJERU IZJAVA O UZDRŽAVANJJU ILI IZDAVANJE POTVRDA, U VEZI POVRATA POREZA U INOZEMSTVU ILI DJEČJEG DOPLATKA


Zahtjevi za ovjeru izjava o uzdržavanju ili izdavanje potvrda, a u vezi povrata poreza u inozemstvu ili dječjeg doplatka, predaju se prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva ili uzdržavatelja ili uzdržavane osobe.

Potvrde koje ovjeravamo:
- Potvrda bračnog stanja u svrhu ostvarivanja prava na dječji doplatak,
- Potvrda o obiteljskom statusu za odobravanje doplatka za djecu hrvatskim radnicima čija djece žive u Hrvatskoj,
- Potvrda o vođenju dvojnog domaćinstva – sezonska radna snaga,
- Izjava o uzdržavanju,
- Obrazac E401 (3. stranicu obrasca),
- Potvrda o obiteljskom stanju – kućna lista, zajedničko domaćinstvo.

Potrebni dokumenti:
- kopija osobnih iskaznica, uvjerenja o prebivalištu ili putovnica za sve članove kućanstva koji se navode u potvrdi,
- rodni list (za osobe koje su rođene u inozemstvu, a nisu upisane u maticu rođenih RH),
- vjenčani list (za osobe koje su vjenčane u inozemstvu, a nisu upisane u maticu vjenčanih RH),
- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (za uzdržavanu osobu – umirovljenika, za potvrdu o uzdržavanju),
- potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (za uzdržavanu osobu – nezaposlenu, za potvrdu o uzdržavanju),
+ potvrda poslodavca (za uzdržavanu osobu – zaposlenu, za potvrdu o uzdržavanju).

Vođenje postupka izdavanja objava za povlašteni prijevoz u unutarnjem putničkom prometu (željeznicom i brodom) u skladu s člankom 2. stavkom 3. Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (Narodne novine, broj 97/00, 101/00).

Zahtjevu je potrebno priložiti:
- kopiju osobne iskaznice (i za pratitelja, ukoliko ga ima),
- dokaz o invaliditetu (rješenje).

Kontakt:
Upravni odjel za zdravstvo socijalnu zaštitu i umirovljenike
Telefon: 043/278-131

  Dokumenti za download
Dodano: 06. 07. 2020.
Dodano: 06. 07. 2020.
Dodano: 06. 07. 2020.
Dodano: 06. 07. 2020.
Dodano: 06. 07. 2020.
Dodano: 06. 07. 2020.
Dodano: 06. 07. 2020.
Dodano: 06. 07. 2020.
Dodano: 06. 07. 2020.
   Povratak na sve projekte