• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

UO za obrazovanje - Stipendije

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima na području Bjelovarsko-bilogorske županije za akademsku godinu 2021./2022.

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik” broj 6/18 i 11/21), Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje Bjelovarsko-bilogorske županije raspisuje

1. Pravo sudjelovanja u natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji redovno studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, predidiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima, kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Bjelovarsko-bilogorske županije (najmanje 6 mjeseci prije objave ovog Natječaja).

  Dokumenti za download
Dodano: 11. 01. 2022.
Dodano: 11. 01. 2022.
Dodano: 11. 01. 2022.
   Povratak na sve