• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Ured za mirenje Bjelovarsko-bilogorske županije

Lista miritelja

LISTA MIRITELJA U INDIVIDUALNIM RADNIM SPOROVIMA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

 
1.     Stipe Šola, Kontrol biro, Petra Hektorovića 2, 43000 Bjelovar, 043/231-156, 098/240-952, stipe.sola@bj.t-com.hr,

2.     Josip Pandurević, PU bjelovarsko-bilogorska, Vlahe Paljetka bb, 43000 Bjelovar, 043/270-342, 098/922-6078, jpandurevic@mup.hr

3.     Stanislava Vraneš Šupica, Dom za stare i nemoćne osobe Bjelovar, Vlahe Paljetka 1, 43000 Bjelovar, 043/631-687, socijalna.sluzba@dom-bjelovar.hr

4.     Stipe Crnković, Komunalac d.o.o. Bjelovar, Livadićeva 14a, 43000 Bjelovar, 043/622-118, stipe.crnkovic@komunalac-bj.hr

5.     Borivoj Vujić, Grad Daruvar – Gradska uprava, Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar, 043/331-144, 331-241, 091/3775-401, borivoj.vujic1@bj.t-com.hr

6.     Ankica Hanževački, Komunalije d.o.o. Čazma, Sv. Andrije 13, 43240 Čazma, 043/771-012, komunalije.d.o.o.cazma@bj.htnet.hr,

7.     Josip Grgić, Vodoprivreda Daruvar d.d., Petra Preradovića 87, 43500 Daruvar, 043/331-922, josip.grgic@bj.t-com.hr

8.     Jasna Križovan, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Područna služba u Bjelovaru, Massarykova 7, 43000 Bjelovar, 043/242-222, kućni 229, jasna.krizovan@mirovinsko.hr,

9.     Mladen Mohr, Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, 043/221-935, mmohr@net.hr
 

 

   Povratak na sve vijesti ureda za mirenje