• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Ured za mirenje Bjelovarsko-bilogorske županije

O mirenju

Mirenje kao način rješavanja sporova ima dugu tradiciju u zemljama Europske unije. Treće nepristrane i neovisne osobe pomagale su strankama u sporovima iznaći sporazumna rješenja i prije utemeljenja sudskog, od države organiziranog i prisilom praćenog načina rješavanja sporova.

Uzemljama razvijene demokracije i tržišnog gospodarstva „mirenje kao drugi način rješavanja sporova“ ima posebno značajno mjesto.
 
Republika Hrvatska je donijela zakonodavni okvir za postupak mirenja. Zakon o mirenju stupio je na snagu 24. listopada 2003. godine, a izmijenjen je 2009. godine radi potrebe usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije.
 
 
INDIVIDUALNI RADNI SPOROVI
 
Mogućnost mirnog rješavanja individualnih radnih sporova predviđena je od 1995. godine Zakonom o radu, na način da je otvorena mogućnost da se zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu predvidi postupak mirnog rješavanja nastalog spora, što je udrugama poslodavaca i sindikata omogućavalo prostor za uvođenje mirnog rješavanja individualnih radnih sporova.
 
Sve veći broj individualnih radnih sporova pri hrvatskim sudovima, pokazatelj su da i u tom području postoji potreba za uspostavom modela mirnog rješavanja sporova, kako bi se smanjio broj radnih sporova na sudovima i pokušalo iste riješiti sporazumno.
 
Praksa drugih zemalja, npr. SAD-a u kojima se mirenjem rješava gotovo 90 posto svih sporova, ili Njemačke i Irske u kojima se na takav način rješava oko 50 posto predmeta potvrđuju opravdanost opredjeljenja za mirno rješavanje sporova i u Republici Hrvatskoj.
 
Značajno je istaknuti da su Vlada RH, a zatim i Hrvatski sabor kao jedan od ključnih prioriteta u „Strategiji reforme pravosuđa“ prihvatili i podržali razvoj alternativnih načina rješavanja svih vrsta sporova.
 

 
KOLEKTIVNI RADNI SPOROVI
 
Mirenje u kolektivnim radnim sporovima
Postupci mirenja u kolektivnim radnim sporovima obvezni su temeljem Zakona o radu, a navedeni je postupak u potpunosti normativno, organizacijski i kadrovski riješen u okviru djelokruga rada Gospodarsko-socijalnog vijeća i Ureda za socijalno partnerstvo u RH.
 
 
Izuzetno je važno da postupkom mirenja stranke ništa ne mogu izgubiti, jer čak i u slučaju da mirenje ne uspije, spor mogu nastaviti rješavati pri sudu.
 
 
Dana, 22. studenoga 2010. godine, osnovan je Ured za mirenje pri Gospodarsko-socijalnom vijeću Bjelovarsko-bilogorske županije.
 

   Povratak na sve vijesti ureda za mirenje