• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2012.
Ožujak
8

15. sjednica Županijske skupštine


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-05/12-01/1
URBROJ: 2103/1-01-12-2
Bjelovar,05. ožujka 2012.

 

 


Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 22/09),

sazivam
15. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 13. ožujka (utorak) 2012. godine u 10 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8.

Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

- HSS u velikoj vijećnici,
- HDZ u maloj vijećnici,
- SDP u uredu zamjenika župana,
- Klub nezavisnih vijećnika u uredu pročelnice -tajnice Županije,
- HNS u sali za vjenčanje (prizemlje, desno)

Za sjednicu predlažem sljedeći


Dnevni red:

1. Primjena Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom na području Bjelovarsko-bilogorske županije (edukacija – informiranje članova Županijske skupštine o pravima osoba s invaliditetom na neovisno življenje u zajednici i praktičnoj implementaciji smjernica koje proizlaze iz konvencije);
2. Aktualni sat;
3. Izvješće o podnesenom zahtjevu za nastavljanjem obnašanja dužnosti člana Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije,
- davanje svečane prisege člana Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske
županije g. Damira Bajsa -
4. Donošenje Odluke o uspostavljanju suradnje Bjelovarsko-bilogorske županije i Okruga Berat;
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2011. godini;
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije za 2011. godinu;
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o mjerama i potporama u malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za 2011. godinu;
8. DonošenjeZaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi mjera razvitka seoskog prostora u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2011. godini;
9. DonošenjeZaključka o prihvaćanjuGodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2011. godinu;
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu župana za razdoblje srpanj – prosinac 2011. godine;
11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Operativnog plana rada Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije i Financijskog plana redovnih sredstava za 2012. godinu;
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada s Financijskim planom Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2012. godinu;
13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „Suvenir Nova“ Sirač i Programa rada Zaštitne radionice Suvenir Arbor Vitae d.o.o. Sirač za 2012. godinu;
14. Donošenje Zaključkao prihvaćanju Poslovnog plana Bjelovarskog sajma d.o.o. za 2012. godinu;
15. Donošenje Zaključkao prihvaćanju Programa rada sa Financijskim planom Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije za 2012. godinu;
16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja i drugih zaštićenih vrijednosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2012. godinu;
17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije za 2012. godinu;
18. Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije;
19. Donošenje Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava pomoći jedinicama lokalne samouprave na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2012. godinu;
20. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u prvom tromjesečju 2012. godine;
21. Donošenje Odluka o:
a) odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja
ambalažnog otpada za područje gradova i općina Bjelovarsko-bilogorske županije za
grupu I,
b) odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja
ambalažnog otpada za područje gradova i općina Bjelovarsko-bilogorske županije za
grupu II;
22. Donošenje:
a) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
b) Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
23. Izbor i imenovanja;
24. Razno.
Materijali se dostavljaju za sve točke prijedloga dnevnog reda, osim za točke 3. i 23.za koju će se materijali uručiti prije početka sjednice.Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/242-279 ili 043/221-907.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Stanko Grčić, prof. v.r.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a